Palvelut

Korttikoulutukset

Tulityökortti

Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävän tulityön tekijältä sekä Tulityöluvan myöntäjältä. Lisäksi sitä suositellaan tulityövartijalle.

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta ja kurssin kesto on kahdeksan oppituntia.

Kouluttajat ovat SPEKin hyväksymiä.

Työturvallisuuskortti

Koulutus antaa perustiedot työntekijälle työympäristön vaaroista ja työsuojelusta.

Työturvakorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Työturvallisuuskortti sopii kaikille alasta riippumatta.

Kortti on voimassa 5 vuotta ja koulutus kestää kahdeksan oppituntia.

AS1 Alkusammutus

Koulutuskonseptin tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi.

Alkusammutuskoulutus (2h) toteutetaan uuden kansallisen alkusammutuskonseptin mukaisesti. Koulutukseen osallistunut saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän alkusammutuskortin (AS1-kortti), joka on voimassa viisi (5) vuotta. 

Palvelut

Turvallisuusalan koulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on edellytyksenä kun haet poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on tarkoitettu kaikille 17-vuotta täyttäneille henkilöille. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan täysi-ikäinen henkilö voi hakea järjestyksenvalvojakorttia, joka mahdollistaa työskentelyn järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, ravintoloissa ja hotelleissa, matkustaja-aluksilla jne. Järjestyksenvalvojan kurssimateriaali on suomeksi ja ruotsiksi. Järjestyksenvalvojakurssin kokeen voi suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Järjestyksenvalvojan peruskurssin voi suorittaa myös ulkomaalainen henkilö edellyttäen että hän pystyy suorittamaan järjestyksenvalvojakurssiin kuuluvan kokeen kotimaisella kielellä (Suomi tai Ruotsi). Järjestyksenvalvojan peruskurssi kestää 40 oppituntia..

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Kertauskoulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden osaaminen.
Koulutuksesta saatu todistus on voimassa 6 kuukautta.

Huomioithan että 1.1.2017 voimaan tuleen lain yksityisistä turvallisuuspalveluista mukaan 1.3.2007 jälkeen käyty peruskurssi ei vanhene ja voit käydä kertauskoulutuksen milloin vain kortin vanhenemisen jälkeen. 

Voimankäytön koulutukset

- Voimankäytön kertauskoulutus
- Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus
- Kaasusumutinkoulutus
- Teleskooppipatukkakoulutus

Palvelut

Turvallisuussuunnittelu ja konsultointi

Pelastusuunnitelma

Pelastussuunnitelma on pelastuslaissa säädetty asiakirja, joka tulee laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakava.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

Suunnittelu ja konsultointi

Turvallisuuden suunnittelu on tärkeä osa yrityksien sekä kotitalouksien turvallisuuden parantamista. 

Turvallisuutta voidaan parantaa tallentavalla kameravalvonnalla, rikosilmoitinjärjestelmällä tai vartiointi ja järjestyksenvalvonta palveluilla, joilla saadaan myös ennaltaehkäisevä vaikutus rikoksien syntymiseen. Tarvittavat palvelut ja laitteet räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan alusta loppuun.

Palvelut

Koneurakointi

Koneenkuljettaja

Tarvitset sitten koneenkuljettajaa lyhyeksi tai pidemmäksi aikaan, ota yhteyttä. 

Koneenkuljettajan tehtävät ammattitaidolla kaivinkoneisiin, traktoreihin, kiinteistönhoitokoneisiin sekä moniin muihin koneisiin vuosien kokemuksella.